slovak_flagInformácie pre Au Pair - volaj 048 230 2907

Najlepšie webstránky pre hľadanie, plánovanie a rezervovanie ciest do Veľkej Británie.

Úplne najlepšia webstránka je www.skyscanner.net

Táto universálna webstránka poskytuje súhrnné vyhľadávacie zariadenie každého lacného letu medzi ktorýmikoľvek dvoma krajinami v Európe a iných krajinách.

Pre autobusovú dopravu medzi Slovenskom a Veľkou Británou www.eurolines.sk

Užítočná česko-slovenská webstránka s niektorými veľmi užitočnými informáciami o príchode a živote vo Veľkej Británii je