slovak_flagInformácie pre Au Pair - volaj 048 230 2907

Aj pre ľudí žijúcich vo Veľkej Británii niekoľko rokov, ktorých angličtina je pokročilá, sa nájdú slovné spojenia alebo frázy, nad ktorými sa zamýšľajú "Čo to znamená?". Tieto výrazy majú korene v miestnych tradíciach, kultúre alebo pochádzajú zo slangu.

Radi by sme Vám poskytli aspoň malú príručku najpoužívanejších výrazov, ich význam a použitie, ako aj stručný popis ako vznikli.

Shakespearove vynálezy

Method in the madness Citát z Hamleta "Though this be madness, yet there is method in it." bol pôvodcom tohto výrazu. V dnešných dňoch sa tento výraz používa pri ľuďoch, ktorí robia niečo nezmyselné alebo komplikované na prvý pohľad, ale po vysvetlení alebo dlhšej úvahe zistíme, že to čo robia nie je až také nezmyselné a je v ňom logické uvažovanie.

Take a back seat. Znamená mať len malú účasť v konaní a radšej nechať viesť ostatných. Toto vyjadrenie Originálne pochádza z Dolnej snemovne, kde najaktívnejší členovia s najväčším vplyvom vrátane predsedu vlády a ďalších lídrov sedia v prednej časti snemovne a ostatní členovia s menším vplyvom zaberajú zadné miesta.

To get up on the wrong side of the bed. V slovenčine by sme to mohli nahradiť 'Vstať z postele ľavou nohou'. Znamená to zobudiť sa a bez príčiny mať zlú náladu. Ide o starú poverčivosť, podľa ktorej vykročiť ráno z postele na zem ľavou nohou znamená nešťastie. Ľavou stranou sa myslela tmavá alebo temná stránka - v skutočnosti slovo 'sinister' v latinčine znamená 'ľavý' (v taliančine 'vľavo' = sinistra).

Having two left feet. Byť nemotorný alebo mať nedostatok pôvabu, napríklad pri tancovaní. Tento výraz je opäť spojený s pravou stranou, ktorá je vnímaná ako silnejšia alebo lepšia ako ľavá strana. Latinské slovo 'dexter' znamená pravá strana alebo obratnosť a z tohto pochádza aj slovo 'dextrous' (zručný, obratný). V starej angličtine 'riht' znamenalo priamy, zákonitý, pravdivý, nefalšovaný a preto pravá strana je spájaná so slovami, ktoré sú významovo správne a poriadne (moderné slová, napr. rightous, right (that's right)). Na porovnanie, ľavá (left) pochádza zo starého anglického slova 'lyft', ktoré znamená slabý. Čiže ak niekto je označený, že má dve ľavé nohy, znamená to má obe nohy slabé.

To be dressed to kill. Tento výraz sa používa, ak si myslíme, že niekto je oblečený módne, upravene a pekne. Pôvod tohto slova má korene v dávnej minulosti keď isté noviny robili článok o vojne a spýtali sa jedného z vojakov ako sa cíti vo svojej novej uniforme. Vojak jednoducho odpovedal: Oblečený na zabitie.

To sleep tight, znamená spať dobre, tvrdo a poriadne si v noci odpočinúť. Prvé postele vyrobené v Anglicku boli vyrobené zo slamených matracov udržiavaných pokope s plachtami prichytenými k základu postele. Po určitom čase používania sa slama 'uležala' a trebalo plachtu poriadne upevniť aby sa pohodlne na posteli spalo. Ak osoba popriala 'sleep tight' bolo to isté pripomenutie, že si treba upevniť plachtu aby sa príjemne spalo.

Steal your thunder, doslova znamená 'ukradnúť tvoju búrku' a tento výraz sa používa keď rozprávaš o niekom, kto si prisvojil tvoje zásluhy, za ktoré by si mal byť právom odmenený ty. Táto fráza pochádza ešte z roku 1700 keď autor divadelnej hry a kritik John Dennis vymyslel zvuk búrky, ktorý mohol byť vytvorený veľkými plechovými tabuľami v zákulisí Divadla Drury Lane v Londýne. Tieto zvukové efekty boli dovtedy nepoznané a jeho nápad vyvolal veľký záujem. Nanešťastie jeho hra nevyvolala skoro žiadny záujem a bola nahradená hrou Macbeth v priebehu týždňov. Krátko nato zahorknutý Dennis videl túto hru a zúril keď počul jeho búrku použitú v tejto hre bez jeho povolenia. Deň nato pri písaní recenzie na túto hru poznamenal: Vidíte akí huncúti sú to. Nebudú hrať moju hru ale pritom ukradnú moju búrku.

Start From Scratch znamená začať úplne od nuly, aj keď sme už niečo dotiahli naozaj ďaleko. Počas konských dostihov súperi začínali od čiary vrytej do zeme. Ak súperi v zákrutách používali skratky alebo vyšli z dostihovej dráhy museli začať znova od čiary na začiatku.

Bite Off More Than You Can Chew je výraz, ktorý sa používa o niekom, kto si niečoho vzal viac ako zvládne, pravdepodobne pažravo. Táto fráza pochádza z Ameriky z roku 1800 kedy bolo veľmi populárne žuť tabak. V tejto dobe bol tabak predávaný v dĺžkach a bolo zvykom ponúknuť niekomu tabak, tak ako dnes ponúknete niekomu cigaretu z krabičky. Ak bol niekto 'pažravý', vzal si priveľký kus, ktorý samozrejme nebol schopný požuť celý naraz, ale namiesto toho zlomil tabak na menšie časti a odložil si kus na neskôr. Po čase sa ľudia stali obozretnejšími a pri ponúkaní nezabudli dodať: 'Neber viac ako si schopný požuť.'

Read Between The Lines je doslovne 'čítať medzi riadkami' a znamená nájsť schovaný odkaz v napohľad nejasnej situácii. V minulosti sa zvykli posielať kódované odkazy. Ľudia písali odkazy s rôznymi látkami,ktoré odhalili skutočný text len pri použití odhaľovacej látky (napríklad citrónová šťava sa odhalí ak sa papier nahreje nad sviečkou). Príjemca musel použiť odhaľovaciu látku na list, aby mohol prečítať skutočný odkaz v liste.

Výraz Throwing Mud Around sa používa o osobe, ktorá ohovára alebo špiní dobré meno inej osoby. Tento výraz pochádza z Ameriky zo začiatku roku 1800 keď sa novinári očierňujúci dobré meno ľudí, nazývali 'hádzači špiny' a noviny 'špinavé noviny'.

Plug A Song or Book je výraz, ktorý sa používa pri snahe spopularizovať pesničku alebo knihu opakovanými požiadavkami na hranie tejto piesne/čítanie knihy a niekedy snaha predať tento produkt najviac ako sa dá môže očami širokej verejnosti vyzerať veľmi nevhodne. Táto fráza pochádza zo začiatku 20. storočia kedy Rádio Normandia, prvá komerčná rádio stanica v Anglicku, začala 'tlačiť' vybrané piesne do popredia a hrať ich po celej krajine častejšie ako ostatné, výmenou za platbu od hudobných skupín alebo spevákov. Zakladateľ tejto stanice bol kapitán Leonard Plugge, čiže je domnienka, že táto fráza vznikla na základe jeho mena.