slovak_flagInformácie pre Au Pair - volaj 02 5930 5073

* = required field

Celé‎ meno (Meno Priezvisko) *
Meno *
Priezvisko
Pohlavie *
Výška (cm)
Váha (kg)
Dátum narodenia *  
Národnosť *
Náboženstvo
Praktikujete
Bývam v (názov mesta)
Typ mesta
Telefónne číslo
Mobilne číslo
Faxové číslo
Emailová adresa
Adresa
Adresa (počas štúdia)
Preferovaný kontakt
Kontakt (druhá možnosť)
Fotografia 1
Fotografia 2
Fotografia 3
Fotografia 4
Fotografia 5
Vy... *
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Ak pracujete, poskytnite viac detailov
Ak študujete, poskytnite viac detailov
Zamestnanie otca
Vek otca
Zamestnanie matky
Vek matky
Vek brata 1
Vek brata 2
Vek brata 3
Vek brata 4
Vek sestry 1
Vek sestry 2
Vek sestry 3
Vek sestry 4
Koľko rokov ste študovali angličtinu?
Ako by ste zhodnotili Vašu angličtinu? *
Chcel/a by som navštevovat kurzy angličtiny vo VB
Chcel/a by som získat certifikát anglického jazyka vo VB
Jazyky, ktoré ovládate
   
     
     
   
Máte vodičský preukaz? *
Dátum vydania  
Je Váš vodičský preukaz medzinárodne platný?
Je Váš vodičský preukaz platný v EÚ?
Ako často šoférujete? *
Najskorší dátum príletu *  
Najneskorší dátum príletu  
Ako dlho plánujete pracovať ako aupair - v mesiacoch *
Dá sa táto doba predĺžiť?
O koľko mesiacov?
Bola by ste ochotná ostať vo VB počas?
 
 
 
Kde preferujete bývat?
   
   
Typ rodiny, ktorú uprednostňujete
   
   
 
Uprednostňovaný vek dieťaťa
   
   
 
S čím by ste súhlasili pomáhať v rodine?
     
     
     
     
     
Aké máte skúsenosti s deťmi?
     
     
     
   
Máte odbornú kvalifikáciu pre prácu s deťmi (ak áno, upresnite)?
Prosím opíšte Vaše skúsenosti s deťmi (poskytnite čo najviac informácií)
Záľuby
     
     
     
     
     
   
Hráte na hudobný nástroj?
Ak áno upresnite (klavír, husle, gitara, atď.)
Aké športy obľubujete?
     
     
     
     
     
     
   
Viete plávať?
Máte tréning prvej pomoci?
Akú máte povahu?
     
     
     
     
     
     
     
     
Ako ste najdlhšie boli preč z domu (v mesiacoch)
Podporuje Vás rodina v tejto aplikácii?
Opíšte všetky predchádzajúce zamestnania (plný úväzok)
Fajčíte?
Ak áno, ste ochotná/ý nefajčiť v dome?
Rada chodievate von (zabávať sa, na diskotéku)?
Športujete?
Držíte špeciálnu diétu (vegetarián, vegán)?
Ak vegetarián/ka, ste ochotná/ý pripravovať mäso a rybu?
Ak sú členovia rodiný vegetariáni, súhlasíte sa stravovať ako oni?
Zdravotné problémy
 
 
 
Ak iné, prosím, upresnite
Alergie
   
   
   
Ak iné, prosím, upresnite alergiu
Iné informácie o Vás (certifikáty atď.)
Máte zápis v Registri trestov?
 
 
Ak áno, prosím, upresnite
Kontaktná osoba v prípade núdze (celé meno, adresa a telefónne číslo)

Prezentácie na Slovensku

Timisoara 09.11.2009

Timisoara 10.11.2009

Craiova 11.11.2009

Bucuresti 12.11.2009

Targoviste 13.11.2009

Bucuresti 14.11.2009

viac informácií